Företag

Företag
Som företag kan du antingen stötta med ett engångsbidrag, gå in som månadsgivare eller bli huvudsponsor. Våra sponsorer är oerhört viktiga för oss och utan er skulle vi inte vara där vi är idag. Att som företag få återkoppling och känna att ditt företag bidrar till en bättre framtid för barnen är något vi jobbar hårt för.

Vi har följande företagspaket för dig som vill stötta.

Kostnaderna i Ghana är under ständig förändring (och oftast under ständig ökning..) Här har vi listat några exempel som du får en bild av kostander i Ghana och på vilket sätt ditt företag kan hjälpa

Vill du veta mer om verksamheten och vad du kan bidra till hör av dig till louise@greatandoh.com.

För 5000 kr/månad
Ex är el och vatten för en månad, skolmaterial för en månad.

För 5000kr/månad får ditt företag;

 • Great Andoh tavla
 • Månadsbrev
 • Barnporträtt 4 gånger per år
 • Inbjudan till informationsträff en gång per år

10 000 kr/månad
Ex är kostnad för 1 elev för 1 år på gymnasiet.

Hösten 2013 har vi 12 elever som är redo för gymnasiet. Vår önskan är att vi kan hjälpa alla våra elever att genomföra gymnasiet.

För 10 000kr/månad får ditt företag;

 • Great Andoh tavla
 • Månadsbrev
 • Barnporträtt 4 gånger per år
 • Inbjudan till informationsträff en gång per år

15 000 kr/månad
Ex är matkostnader för en månad. Om du frågar barnen på Great Andoh vad deras älsklingsrätt är idag säger alla; ”Tomatsås och ris”. Detta är inte alls sant men de känner inte till något annat, mat i Ghana är dyrt och vi vill utveckla kosten för barnen och för att göra detta behöver vi mer bidrag.

För 15 000kr/månad får ditt företag;

Great Andoh tavla

 • Månadsbrev
 • Barnporträtt 4 gånger per år
 • Inbjudan till informationsträff en gång per år.
 • Personlig filmhälsning från barnen på Great Andoh

Du kan också bli huvudsponsor till Great Andoh för att veta mer kontakta Louise Rosén; louise@greatandoh.com.

Emelies story är ett äventyr och bevis på att med vilja och hårt arbete kan du göra skillnad. Hon är en inspiration och en spännande talare och vill du att Emelie kommer till ditt företag och berättar om hur hon jobbar för sin dröm skicka en förfrågan till louise@greatandoh.com. Intäkterna för hennes föreläsning går till Great Andoh.